សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ភ្លេចពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកមែនទេ?

ដើម្បី​​កំណត់​ពាក្យ​សម្ងាត់​របស់អ្នកឡើងវិញ​ យើងខ្ញុំត្រូវការ​លេខ​អតិថិជននិងលេខដៃគូរបស់អ្នក​ ឬឈ្មោះអ្នកប្រើ​របស់អ្នក។ ពេលដែល​យើង​បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ហើយ អ្នក​នឹងទទួលបាន​អ៊ីមែល​មួយ​ដែលមានព័ត៌មាន​បន្ថែមទៀត​ពីរបៀប​កំណត់ពាក្យ​សម្ងាត់​របស់អ្នកឡើងវិញ។