សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

T&C for Black Friday

*អតិថិជនម្នាក់អាចទទួលបានប្រូមូសិនតែមួយលើកប៉ុណ្ណោះ
*សុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021
*ការបញ្ជាទិញតាមរយៈ eShop ប៉ុណ្ណោះទើបទទួលបាន
*Maximum one per customer
*Valid until 30 Nov 21
*eShop order only can apply.