សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ស្រោម​ជង្គង់​មាន​ខ្សែ​​កន្លាស់​សម្រាប់​ជាង​ផ្សាដែក
ស្រោម​ជង្គង់​មាន​ខ្សែ​​កន្លាស់​សម្រាប់​ជាង​ផ្សាដែក - 1
ស្រោម​ជង្គង់​មាន​ខ្សែ​​កន្លាស់​សម្រាប់​ជាង​ផ្សាដែក - 2
ស្រោម​ជង្គង់​មាន​ខ្សែ​​កន្លាស់​សម្រាប់​ជាង​ផ្សាដែក - 3
ស្រោម​ជង្គង់​មាន​ខ្សែ​​កន្លាស់​សម្រាប់​ជាង​ផ្សាដែក - 4

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ស្រោម​ជង្គង់​មាន​ខ្សែ​​កន្លាស់​សម្រាប់​ជាង​ផ្សាដែក

For welding work

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល