សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ថ្មសំប៉ែត លីចូម 3V
ថ្មសំប៉ែត លីចូម 3V - 1
ថ្មសំប៉ែត លីចូម 3V - 2
ថ្មសំប៉ែត លីចូម 3V - 3
ថ្មសំប៉ែត លីចូម 3V - 4
ថ្មសំប៉ែត លីចូម 3V - 5

រូបភាពគឺជាឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណោះ។ ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ថ្មសំប៉ែត លីចូម 3V

កម្រិតបាត់បង់ថាមពលដោយខ្លួនឯងទាប

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់នានា 4 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

សម្គាល់

មិនអាចបញ្ចូលថ្មវិញបានទេ។

ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្តីអំពីការបោះចោលថ្មពិល (BattG) ថ្មដែលសាកវិញបាន និងប្រភេទថ្មផ្សេងទៀត ដែលមិនអាចបោះចោលបានក្នុងធុងសំរាមក្នុងផ្ទះ។ ថ្មទាំងអស់ត្រូវតែយកទៅបោះចោលនៅឯកន្លែងប្រមូលផ្តុំដ៏សមស្រប។