សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ប្រអប់ឧបករណ៍មានកង់ ប្រអប់សេវាកម្មប៉ូលីប្រូពីឡែន
ប្រអប់ឧបករណ៍មានកង់ ប្រអប់សេវាកម្មប៉ូលីប្រូពីឡែន - 1
ប្រអប់ឧបករណ៍មានកង់ ប្រអប់សេវាកម្មប៉ូលីប្រូពីឡែន - 2
ប្រអប់ឧបករណ៍មានកង់ ប្រអប់សេវាកម្មប៉ូលីប្រូពីឡែន - 3
ប្រអប់ឧបករណ៍មានកង់ ប្រអប់សេវាកម្មប៉ូលីប្រូពីឡែន - 4

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ប្រអប់ឧបករណ៍មានកង់ ប្រអប់សេវាកម្មប៉ូលីប្រូពីឡែន

Robust and shock-resistant at high and low temperatures

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល