សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
កាវបិតគ្រឿងសំណង់​ ស្អិត+ជាប់
កាវបិតគ្រឿងសំណង់​ ស្អិត+ជាប់ - 1
កាវបិតគ្រឿងសំណង់​ ស្អិត+ជាប់ - 2
កាវបិតគ្រឿងសំណង់​ ស្អិត+ជាប់ - 3
កាវបិតគ្រឿងសំណង់​ ស្អិត+ជាប់ - 4
កាវបិតគ្រឿងសំណង់​ ស្អិត+ជាប់ - 5
កាវបិតគ្រឿងសំណង់​ ស្អិត+ជាប់ - 6
កាវបិតគ្រឿងសំណង់​ ស្អិត+ជាប់ - 7

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

កាវបិតគ្រឿងសំណង់​ ស្អិត+ជាប់

Elastic PU adhesive and sealant for a wide range of applications

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល