សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
កាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោកាន់ដោយដៃ សម្រាប់សំបកដាក់កាវ 400 g
កាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោកាន់ដោយដៃ សម្រាប់សំបកដាក់កាវ 400 g - 1
កាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោកាន់ដោយដៃ សម្រាប់សំបកដាក់កាវ 400 g - 2
កាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោកាន់ដោយដៃ សម្រាប់សំបកដាក់កាវ 400 g - 3
កាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោកាន់ដោយដៃ សម្រាប់សំបកដាក់កាវ 400 g - 4
កាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោកាន់ដោយដៃ សម្រាប់សំបកដាក់កាវ 400 g - 5
កាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោកាន់ដោយដៃ សម្រាប់សំបកដាក់កាវ 400 g - 6

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

កាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោកាន់ដោយដៃ សម្រាប់សំបកដាក់កាវ 400 g

(DIN 1284, 235 x ∅ 53.5 mm) ឬសម្រាប់ប្រេងរំអិលរលុង 500 cm³

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

  • បរិមាណបឺតចូលអាចចែកចាយបានរហូតដល់ 1.5 cm³

  • សម្ពាធដំណើរការ 400 របារ

  • សម្ពាធអតិបរមារហូតដល់ជាង 800 របារ

  • កម្លាំងធ្វើសកម្មភាពពី 50 ទៅ 330 N ជាមួយនឹងសម្ពាធបឺតចូលពី 50 ទៅ 400 របារ

  • អនុលោមតាមស្តង់ដារ DIN 1283 (M10x1) និង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើតេស្តតាមស្តង់ដារ TÜV/GS, BLT និង DLG

  • ផ្គត់ផ្គង់ដោយក្បាលទុយោ និងទុយោកៅស៊ូអាម៉េ (M10x1)
សម្គាល់

ផ្គត់ផ្គង់ដោយក្បាលទុយោ និងទុយោលាងមាត់កៅស៊ូអាម៉េ (M10x1)