សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ថ្នាំសម្អាតវ៉ាល់បិទបើក

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ថ្នាំសម្អាតវ៉ាល់បិទបើក

ទឹកថ្នាំសម្អាតប្រព័ន្ធសកម្មខ្ពស់ដ៏ពិសេសេសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលមាន 2 និង 4 តង់។

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

អាចសម្អាតបានដោយមិនចាំបាច់ដោះផ្នែកណាមួយ​ចេញនោះទេវ៉ាល់លើផុតក្បាល


អាចជ្រៀតចូលដល់កន្លែងដែលឈោងដៃមិនដល់បានយ៉ាងងាយស្រួលសមត្ថភាពសម្អាតបានល្អយ៉ាងល្អ


  • ដំណើរការបេនសាំងបានល្អបំផុត

  • មុខងារវ៉ាល់បិទបើកដ៏ល្អឥតខ្ចោះ


ដំណើរការម៉ាស៊ីនយ៉ាងស្ងាត់ល្អ


កែតម្រូវកំហុសដែលបណ្តាលមកពីវ៉ាល់បិទបើក ឬបេនសាំងកខ្វក់។

សម្គាល់

សម្រាប់ដុំវ៉ាល់បិទបើកផ្សេងៗ យកល្អគួរ​ដោះវាចេញ ដើម្បីអាចសម្អាតផ្នែកខាងក្រោមនៃវ៉ាល់បិទបើកបានល្អប្រសើរ។


ប្រើបានសម្រាប់តែម៉ាស៊ីនសាំងប៉ុណ្ណោះ! សម្អាត​ក្បាលប៊ិកម៉ាស៊ូត​តែ​ពេលណាដែលដោះវា​ចេញ។

ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់គឺជាការណែនាំដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្ត ដែលយើងបានធ្វើឡើង និងផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់យើង បំពេញការធ្វើតេស្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមុនពេលប្រើប្រាស់ម្ដងៗ។ ដោយសារតែមានកម្រិតប្រើប្រាស់ និងលក្ខខណ្ឌផ្ទុក និងដំណើរការច្រើនយ៉ាង យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលពីការប្រើប្រាស់​ជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ដរាបណាសេវាបម្រើអតិថិជនឥតគិតថ្លៃរបស់យើងផ្តល់ជូនព័ត៌មានបច្ចេកទេស ឬដើរតួជាសេវាប្រឹក្សាយោបល់ សេវាកម្មនេះមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេ លើកលែងតែការផ្តល់ដំបូន្មាន ឬព័ត៌មានដែលផ្តល់ឱ្យស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់ ព្រមព្រៀងតាមកិច្ចសន្យា ឬទីប្រឹក្សាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយចេតនា។ យើងធានាលើគុណភាពជាប់លាប់នៃផលិតផលរបស់យើង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងបង្កើតផលិតផលបន្ថែមទៀត។