សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ម៉ូទ័រ​ស្វាន​បុក​បំបែក​ដោយ​ប្រើ​ខ្យល់