សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ឧបករណ៍សម្រាប់គូសដីសជាមួយស្ពឺចក្រសមាមាត្រ
ឧបករណ៍សម្រាប់គូសដីសជាមួយស្ពឺចក្រសមាមាត្រ - 1
ឧបករណ៍សម្រាប់គូសដីសជាមួយស្ពឺចក្រសមាមាត្រ - 2
ឧបករណ៍សម្រាប់គូសដីសជាមួយស្ពឺចក្រសមាមាត្រ - 3
ឧបករណ៍សម្រាប់គូសដីសជាមួយស្ពឺចក្រសមាមាត្រ - 4
ឧបករណ៍សម្រាប់គូសដីសជាមួយស្ពឺចក្រសមាមាត្រ - 5

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ឧបករណ៍សម្រាប់គូសដីសជាមួយស្ពឺចក្រសមាមាត្រ

For marking out with chalk powder

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល