សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ឧបករណ៍ពិសោធន៍ប្រព័ន្ធត្រជាក់មានបាឡុង
ឧបករណ៍ពិសោធន៍ប្រព័ន្ធត្រជាក់មានបាឡុង - 1
ឧបករណ៍ពិសោធន៍ប្រព័ន្ធត្រជាក់មានបាឡុង - 2
ឧបករណ៍ពិសោធន៍ប្រព័ន្ធត្រជាក់មានបាឡុង - 3
ឧបករណ៍ពិសោធន៍ប្រព័ន្ធត្រជាក់មានបាឡុង - 4

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ឧបករណ៍ពិសោធន៍ប្រព័ន្ធត្រជាក់មានបាឡុង

Universal application for pressure testing on radiator systems thanks to unique sealing system.

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់នានា 2 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល