សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ឈុតស្នៀតបង្គុំ, 11 pcs
ឈុតស្នៀតបង្គុំ, 11 pcs - 1
ឈុតស្នៀតបង្គុំ, 11 pcs - 2
ឈុតស្នៀតបង្គុំ, 11 pcs - 3
ឈុតស្នៀតបង្គុំ, 11 pcs - 4
ឈុតស្នៀតបង្គុំ, 11 pcs - 5
ឈុតស្នៀតបង្គុំ, 11 pcs - 6
ឈុតស្នៀតបង្គុំ, 11 pcs - 7
ឈុតស្នៀតបង្គុំ, 11 pcs - 8
ឈុតស្នៀតបង្គុំ, 11 pcs - 9

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ឈុតស្នៀតបង្គុំ, 11 pcs

For disassembling internal panelling and fastening elements.

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល