សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ឧបករណ៍​បញ្ចូល​ថ្ម​យានយន្ត 15 A
ឧបករណ៍​បញ្ចូល​ថ្ម​យានយន្ត 15 A - 1
ឧបករណ៍​បញ្ចូល​ថ្ម​យានយន្ត 15 A - 2
ឧបករណ៍​បញ្ចូល​ថ្ម​យានយន្ត 15 A - 3
ឧបករណ៍​បញ្ចូល​ថ្ម​យានយន្ត 15 A - 4
ឧបករណ៍​បញ្ចូល​ថ្ម​យានយន្ត 15 A - 5
ឧបករណ៍​បញ្ចូល​ថ្ម​យានយន្ត 15 A - 6
ឧបករណ៍​បញ្ចូល​ថ្ម​យានយន្ត 15 A - 7
ឧបករណ៍​បញ្ចូល​ថ្ម​យានយន្ត 15 A - 8

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ឧបករណ៍​បញ្ចូល​ថ្ម​យានយន្ត 15 A

An easy-to-use yet powerful charger. 12 V.

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល