សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ប្រដាប់ទាញភ្ជាប់ឃ្លី, ទូទៅ, រថយន្ត, 20 មម
ប្រដាប់ទាញភ្ជាប់ឃ្លី, ទូទៅ, រថយន្ត, 20 មម - 1
ប្រដាប់ទាញភ្ជាប់ឃ្លី, ទូទៅ, រថយន្ត, 20 មម - 2
ប្រដាប់ទាញភ្ជាប់ឃ្លី, ទូទៅ, រថយន្ត, 20 មម - 3

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ប្រដាប់ទាញភ្ជាប់ឃ្លី, ទូទៅ, រថយន្ត, 20 មម

For easy ejection of ball joint bolts, particularly for many cars from the following manufacturers: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល