សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ឈុត​ឧបករណ៍​កំណត់​ពិស្តុង​ហ្វ្រាំង​ឡើង​វិញ 44 ដុំ
ឈុត​ឧបករណ៍​កំណត់​ពិស្តុង​ហ្វ្រាំង​ឡើង​វិញ 44 ដុំ - 1
ឈុត​ឧបករណ៍​កំណត់​ពិស្តុង​ហ្វ្រាំង​ឡើង​វិញ 44 ដុំ - 2
ឈុត​ឧបករណ៍​កំណត់​ពិស្តុង​ហ្វ្រាំង​ឡើង​វិញ 44 ដុំ - 3
ឈុត​ឧបករណ៍​កំណត់​ពិស្តុង​ហ្វ្រាំង​ឡើង​វិញ 44 ដុំ - 4

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ឈុត​ឧបករណ៍​កំណត់​ពិស្តុង​ហ្វ្រាំង​ឡើង​វិញ 44 ដុំ

Comprehensive brake piston resetting tool set for rapid brake pad replacement on all commercially available passenger vehicles

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល