សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ឈុតវិទ្យុគ្មានខ្សែ
ឈុតវិទ្យុគ្មានខ្សែ - 1
ឈុតវិទ្យុគ្មានខ្សែ - 2

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ឈុតវិទ្យុគ្មានខ្សែ

ឈុត 7 ដុំមានផលិតផលថ្មសម្រាប់ប្រព័ន្ធថ្ម 10.8 វ៉ុល

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

រួមបញ្ចូល៖


1 x វិទ្យុសម្រាប់ការដ្ឋានសំណង់ RA 10-A, លេខកូដផលិតផល 57001080


1 x ម៉ាស៊ីនស្វានគ្មានខ្សែ BS 10-A, លេខកូដផលិតផល 570010101


1 x ឧបករណ៍បញ្ចាំងភ្លើងគ្មានខ្សែ HL 10-A, លេខកូដផលិតផល 07004320


3 x ថ្ម 10.8 V Li-Ion 2.0 Ah, លេខកូដផលិតផល 0700996214


1 x ឆ្នាំងសាក AL 30-LI, លេខកូដផលិតផល 0700896