សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ORSY®កាស់ ឈុត 100 គ្រាប់

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ORSY®កាស់ ឈុត 100 គ្រាប់

រ៉ងដែក DIN 125, 140 HV,ស្រោបស័ង្កសី, ខ្ចៅពណ៌ខៀវ (A2K), 1425 គ្រាប់

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ឈុតមាន 1,425 គ្រាប់


  • កាស់ Ø 3.2 mm ចំនួន 200 គ្រាប់

  • កាស់ Ø 4.3 mm ចំនួន 200 គ្រាប់

  • កាស់ Ø 5.3 mm ចំនួន 200 គ្រាប់

  • កាស់ Ø 6.4 mm ចំនួន 200 គ្រាប់

  • កាស់ Ø 8.4 mm ចំនួន 200 គ្រាប់

  • កាស់ Ø 10.5 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

  • កាស់ Ø 13.0 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

  • កាស់ Ø 15.0 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

  • កាស់ Ø 17.0 mm ចំនួន 100 គ្រាប់

  • កាស់ Ø 21.0 mm ចំនួន 25 គ្រាប់