សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
កងខ្ទាស់សម្រាប់ឈុតរន្ធ
កងខ្ទាស់សម្រាប់ឈុតរន្ធ - 1
កងខ្ទាស់សម្រាប់ឈុតរន្ធ - 2

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

កងខ្ទាស់សម្រាប់ឈុតរន្ធ

1050 កងនៅក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1 DIN 472 J ដែកថែបរឺស័រ ដែលមានសារធាតុផូស្វាត និងប្រេង D 8-30 mm

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ឈុតនៃ 1050 កង


  • 25 កងខ្ទាស់ Ø 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30

  • 50 កងខ្ទាស់ Ø 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19

  • 100 កងខ្ទាស់ Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13