សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ការរៀបតាមក្រុមចំនួន 100 ដុំនៃក្បាលបាញ់ខ្លាញ់គោ ORSY®

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ការរៀបតាមក្រុមចំនួន 100 ដុំនៃក្បាលបាញ់ខ្លាញ់គោ ORSY®

ដែកថែបស្រោបស័ង្កសី ពណ៌ខៀវអកម្ម DIN 71412 A, B, C (A2K) ចំនួន 600 បំណែក

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ការរៀបជាក្រុមចំនួន 600 ដុំ


 • 50 x ក្បាលបាញ់ខ្លាញ់គោ H1 Ø 6 mm

 • 50 x ក្បាលបាញ់ខ្លាញ់គោ H1 Ø 8 mm

 • 50 x ក្បាលបាញ់ខ្លាញ់គោ H1 Ø 10 mm

 • 50 x ក្បាលបាញ់ខ្លាញ់គោ H1 M6 x 1 mm

 • 50 x ក្បាលបាញ់ខ្លាញ់គោ H1 M8 x 1 mm

 • 50 x ក្បាលបាញ់ខ្លាញ់គោ H1 M10 x 1 mm

 • 50 x ក្បាលបាញ់ខ្លាញ់គោ H2 M6 x 1 mm

 • 50 x ក្បាលបាញ់ខ្លាញ់គោ H2 M8 x 1 mm

 • 50 x ក្បាលបាញ់ខ្លាញ់គោ H2 M10 x 1 mm

 • 50 x ក្បាលបាញ់ខ្លាញ់គោ H3 M6 x 1 mm

 • 50 x ក្បាលបាញ់ខ្លាញ់គោ H3 M8 x 1 mm

 • 50 x ក្បាលបាញ់ខ្លាញ់គោ H3 M10 x 1 mm