សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ប្រភេទឈុតក្បាលក្រេស DIN 71412 A, B, C មាន 600 ដុំ នៅក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1។
ប្រភេទឈុតក្បាលក្រេស DIN 71412 A, B, C មាន 600 ដុំ នៅក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1។ - 1
ប្រភេទឈុតក្បាលក្រេស DIN 71412 A, B, C មាន 600 ដុំ នៅក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1។ - 2
ប្រភេទឈុតក្បាលក្រេស DIN 71412 A, B, C មាន 600 ដុំ នៅក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1។ - 3
ប្រភេទឈុតក្បាលក្រេស DIN 71412 A, B, C មាន 600 ដុំ នៅក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1។ - 4
ប្រភេទឈុតក្បាលក្រេស DIN 71412 A, B, C មាន 600 ដុំ នៅក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1។ - 5

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ប្រភេទឈុតក្បាលក្រេស DIN 71412 A, B, C មាន 600 ដុំ នៅក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1។

ដែកស្រោបដោយស័ង្កសីពណ៌ខៀវ (A2K)

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ក្បាលក្រេសរាងអក្សរ A (ត្រង់), រាងអក្សរ B (មុំ 45°), រាងអក្សរ C (មុំ 90°) និងរាងសាជីមានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងឈុតនេះ