សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ឧបករណ៍​សាក​ប្រេង​ហ្វ្រាំង​សម្រាប់ DOT3/DOT4/DOT5.1
ឧបករណ៍​សាក​ប្រេង​ហ្វ្រាំង​សម្រាប់ DOT3/DOT4/DOT5.1 - 1
ឧបករណ៍​សាក​ប្រេង​ហ្វ្រាំង​សម្រាប់ DOT3/DOT4/DOT5.1 - 2
ឧបករណ៍​សាក​ប្រេង​ហ្វ្រាំង​សម្រាប់ DOT3/DOT4/DOT5.1 - 3

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ឧបករណ៍​សាក​ប្រេង​ហ្វ្រាំង​សម្រាប់ DOT3/DOT4/DOT5.1

Test water content in all polyglycol-based brake fluids (DOT3/DOT4 and DOT5.1) easily, quickly and precisely

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល