សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ទួណឺវីសកង់ចក្រធ្មេញ, ប្រើខ្យល់, DRS 3/8 អ៊ិញ
ទួណឺវីសកង់ចក្រធ្មេញ, ប្រើខ្យល់, DRS 3/8 អ៊ិញ - 1
ទួណឺវីសកង់ចក្រធ្មេញ, ប្រើខ្យល់, DRS 3/8 អ៊ិញ - 2
ទួណឺវីសកង់ចក្រធ្មេញ, ប្រើខ្យល់, DRS 3/8 អ៊ិញ - 3

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ទួណឺវីសកង់ចក្រធ្មេញ, ប្រើខ្យល់, DRS 3/8 អ៊ិញ

Durable ratchet screwdriver with speed regulation and plastic handle to protect against vibrations and cold hands.

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល