សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ជើងបញ្ឈរម៉ូទ័រស្វាន, DS Compact
ជើងបញ្ឈរម៉ូទ័រស្វាន, DS Compact - 1
ជើងបញ្ឈរម៉ូទ័រស្វាន, DS Compact - 2
ជើងបញ្ឈរម៉ូទ័រស្វាន, DS Compact - 3
ជើងបញ្ឈរម៉ូទ័រស្វាន, DS Compact - 4
ជើងបញ្ឈរម៉ូទ័រស្វាន, DS Compact - 5
ជើងបញ្ឈរម៉ូទ័រស្វាន, DS Compact - 6
ជើងបញ្ឈរម៉ូទ័រស្វាន, DS Compact - 7

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ជើងបញ្ឈរម៉ូទ័រស្វាន, DS Compact

Compact drilling stand for diamond core drills DS 180

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល