សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ម៉ូទ័រឆាបគ្រាប់ឡុកឡាក់ ប្រើខ្យល់, DSG 22 Power
ម៉ូទ័រឆាបគ្រាប់ឡុកឡាក់ ប្រើខ្យល់, DSG 22 Power - 1
ម៉ូទ័រឆាបគ្រាប់ឡុកឡាក់ ប្រើខ្យល់, DSG 22 Power - 2
ម៉ូទ័រឆាបគ្រាប់ឡុកឡាក់ ប្រើខ្យល់, DSG 22 Power - 3

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ម៉ូទ័រឆាបគ្រាប់ឡុកឡាក់ ប្រើខ្យល់, DSG 22 Power

Long-life, die grinder, straight design, with tool-free speed control and rubberised handle to protect against vibrations and cold hands

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល