សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ម៉ូទ័រ​ឆាបដង​កែង EWS 12-125 Solid ការពារការកុបប៉េដ
ម៉ូទ័រ​ឆាបដង​កែង EWS 12-125 Solid ការពារការកុបប៉េដ - 1
ម៉ូទ័រ​ឆាបដង​កែង EWS 12-125 Solid ការពារការកុបប៉េដ - 2
ម៉ូទ័រ​ឆាបដង​កែង EWS 12-125 Solid ការពារការកុបប៉េដ - 3

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ម៉ូទ័រ​ឆាបដង​កែង EWS 12-125 Solid ការពារការកុបប៉េដ

1,200 watt, powerful and robust angle grinder with anti-vibration handle for fast working progress and long service life. Ideal for continuous intense rough machining and cutting work

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល