សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ម៉ូទ័រ​ឆាបដង​កែង ដៃពីរ EWS 24-230-S
ម៉ូទ័រ​ឆាបដង​កែង ដៃពីរ EWS 24-230-S - 1
ម៉ូទ័រ​ឆាបដង​កែង ដៃពីរ EWS 24-230-S - 2
ម៉ូទ័រ​ឆាបដង​កែង ដៃពីរ EWS 24-230-S - 3
ម៉ូទ័រ​ឆាបដង​កែង ដៃពីរ EWS 24-230-S - 4
ម៉ូទ័រ​ឆាបដង​កែង ដៃពីរ EWS 24-230-S - 5
ម៉ូទ័រ​ឆាបដង​កែង ដៃពីរ EWS 24-230-S - 6

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ម៉ូទ័រ​ឆាបដង​កែង ដៃពីរ EWS 24-230-S

2400-watt angle grinder with quick-clamping nut, for discs with max. 230 mm diameter

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល