សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ដុំខ្សែកាបប្លាស្ទិក H07RN-F 3G1.5 mm²
ដុំខ្សែកាបប្លាស្ទិក H07RN-F 3G1.5 mm² - 1
ដុំខ្សែកាបប្លាស្ទិក H07RN-F 3G1.5 mm² - 2
ដុំខ្សែកាបប្លាស្ទិក H07RN-F 3G1.5 mm² - 3
ដុំខ្សែកាបប្លាស្ទិក H07RN-F 3G1.5 mm² - 4
ដុំខ្សែកាបប្លាស្ទិក H07RN-F 3G1.5 mm² - 5

រូបភាពគឺជាឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណោះ។ ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ដុំខ្សែកាបប្លាស្ទិក H07RN-F 3G1.5 mm²

K2 in accordance with DGUV Information 203-006 (formerly BGI 608)

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល