សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ឈុតវីស 540 គ្រាប់ ក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1
ឈុតវីស 540 គ្រាប់ ក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1 - 1
ឈុតវីស 540 គ្រាប់ ក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1 - 2
ឈុតវីស 540 គ្រាប់ ក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1 - 3
ឈុតវីស 540 គ្រាប់ ក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1 - 4

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ឈុតវីស 540 គ្រាប់ ក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1

តាកេអ៊ីណុក 45H

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

  • ឈុតវីស​ M5, M6 និង M8

  • DIN EN ISO 4026 តាកេ​ និងកោណ (ពីមុន DIN 913)

  • DIN EN ISO 4027 តាកេ និងទម្ពក់ចុងសំប៉ែត (ពីមុន DIN 914)

  • DIN EN ISO 4028 តាកេ និងម្ជុល (ពីមុន DIN 915)
សម្គាល់

ថ្នាក់រឹង 45H ស្របតាមភាពរឹងនៃ 450 HVឈុតវីសដែកបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចំពោះការសង្កត់បង្ហាប់តែប៉ុណ្ណោះ (សូមមើល DIN EN ISO 898-5)។ ការប្រើប្រាស់ធម្មតារួមមានការគៀបនៅក្នុងរ៉ងមួលតម្រូវ ឬដាក់សម្ពាធទៅលើផ្នែកដូចគ្នា។ ឈុតវីសដែករឹងខ្លាំងដើម្បីធានាថាកម្លាំងរមួលទៅលើតាកេអំឡុងពេលរឹតបន្តឹង/មួលបន្ធូរ។