សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ម៉ាស៊ីនសំអាត សើមនិងស្ងួត ឧស្សាហកម្ម ISS 35-S ស្វ័យ
ម៉ាស៊ីនសំអាត សើមនិងស្ងួត ឧស្សាហកម្ម ISS 35-S ស្វ័យ - 1
ម៉ាស៊ីនសំអាត សើមនិងស្ងួត ឧស្សាហកម្ម ISS 35-S ស្វ័យ - 2
ម៉ាស៊ីនសំអាត សើមនិងស្ងួត ឧស្សាហកម្ម ISS 35-S ស្វ័យ - 3
ម៉ាស៊ីនសំអាត សើមនិងស្ងួត ឧស្សាហកម្ម ISS 35-S ស្វ័យ - 4
ម៉ាស៊ីនសំអាត សើមនិងស្ងួត ឧស្សាហកម្ម ISS 35-S ស្វ័យ - 5

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ម៉ាស៊ីនសំអាត សើមនិងស្ងួត ឧស្សាហកម្ម ISS 35-S ស្វ័យ

Universal, high-performance vacuum suitable for construction sites. Also suitable for operation with power tools thanks to the socket on the appliance.

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល