សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ORSY®ឈុតបង្គុំរ៉ងរាងអក្សរ o, ឈុតចំនួន 100 គ្រាប់

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ORSY®ឈុតបង្គុំរ៉ងរាងអក្សរ o, ឈុតចំនួន 100 គ្រាប់

DIN 3771, Perbunan 70, 8 គ្រាប់

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ឈុតមាន 8 គ្រាប់


  • កាវ​បិទ​គ្រោង 1

  • កាំបិត 1

  • ពុម្ពសម្រាប់កាត់ 1

  • រ៉ងរាងអក្សរ O ទំហំ Ø 1.6 mm ចំនួន 1

  • រ៉ងរាងអក្សរ O ទំហំ Ø 2.4 mm ចំនួន 1

  • រ៉ងរាងអក្សរ O ទំហំ Ø 3.0 mm ចំនួន 1

  • រ៉ងរាងអក្សរ O ទំហំ Ø 5.7 mm ចំនួន 1

  • រ៉ងរាងអក្សរ O ទំហំ Ø 8.4 mm ចំនួន 1