សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ទូប្រអប់ដាក់សម្ភារៈ PRO
ទូប្រអប់ដាក់សម្ភារៈ PRO - 1
ទូប្រអប់ដាក់សម្ភារៈ PRO - 2
ទូប្រអប់ដាក់សម្ភារៈ PRO - 3
ទូប្រអប់ដាក់សម្ភារៈ PRO - 4
ទូប្រអប់ដាក់សម្ភារៈ PRO - 5
ទូប្រអប់ដាក់សម្ភារៈ PRO - 6
ទូប្រអប់ដាក់សម្ភារៈ PRO - 7

រូបភាពគឺជាឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណោះ។ ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ទូប្រអប់ដាក់សម្ភារៈ PRO

High-quality storage box cabinet for optimum storage of plastic storage boxes, with optional shelves and drawers.

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល