សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
វ៉ែនតា​សុវត្ថិភាព ស្តង់ដារ

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

វ៉ែនតា​សុវត្ថិភាព ស្តង់ដារ

ការរចនាមូលជុំវិញសម្រាប់ការការពារជ្រុងជាអតិបរិមា

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់នានា 3 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

  • កញ្ចក់ឡែនស៍ប៉ូលីកាបូណាត និងស៊ុមប៉ូលីកាប៉ូណាតលំដាប់ថ្នាក់លេខមួយ

  • ការរចនាបែបឌីណាមិក និងលក្ខណៈជាកីឡា

  • ធន់នឹងភាពឆ្កូត និងធន់នឹងការប៉ះទង្គិច