សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ទួរណឺវិសសម្រាប់ការងារមួលខ្ចៅពណ៌ខ្មៅ TX
ទួរណឺវិសសម្រាប់ការងារមួលខ្ចៅពណ៌ខ្មៅ TX - 1
ទួរណឺវិសសម្រាប់ការងារមួលខ្ចៅពណ៌ខ្មៅ TX - 2
ទួរណឺវិសសម្រាប់ការងារមួលខ្ចៅពណ៌ខ្មៅ TX - 3
ទួរណឺវិសសម្រាប់ការងារមួលខ្ចៅពណ៌ខ្មៅ TX - 4
ទួរណឺវិសសម្រាប់ការងារមួលខ្ចៅពណ៌ខ្មៅ TX - 5
ទួរណឺវិសសម្រាប់ការងារមួលខ្ចៅពណ៌ខ្មៅ TX - 6

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ទួរណឺវិសសម្រាប់ការងារមួលខ្ចៅពណ៌ខ្មៅ TX

Ideal for all fine and delicate screws in electrical engineering and precision engineering

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់នានា 6 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល