សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ដុំ W-214 ដែកក្រូម៉ ក្បាលប្រាំមួយជ្រុង
ដុំ W-214 ដែកក្រូម៉ ក្បាលប្រាំមួយជ្រុង - 1
ដុំ W-214 ដែកក្រូម៉ ក្បាលប្រាំមួយជ្រុង - 2
ដុំ W-214 ដែកក្រូម៉ ក្បាលប្រាំមួយជ្រុង - 3
ដុំ W-214 ដែកក្រូម៉ ក្បាលប្រាំមួយជ្រុង - 4
ដុំ W-214 ដែកក្រូម៉ ក្បាលប្រាំមួយជ្រុង - 5

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ដុំ W-214 ដែកក្រូម៉ ក្បាលប្រាំមួយជ្រុង

For attaching steel profiles to steel substructures ≤ 5 mm

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់នានា 2 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល