សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ដងយុថ្កា W-VD-A/A4

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ដងយុថ្កា W-VD-A/A4

សម្រាប់ប្រព័ន្ធដបទឹកថ្នាំ W-VD និងប្រព័ន្ធដបទឹកថ្នាំ WIT ដែលផ្សំបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងបេតុង។ ដែកអ៊ីណុក A4

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់នានា 4 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

  • ដែកអ៊ីណុក A4

  • ដងយុថ្កាដែលមានមុំចង្អុល និងរន្ធឆកោណ (ធ្វើឱ្យការបញ្ចូលផលប៉ះពាល់ការបង្វិលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងប្រព័ន្ដបទឹកថ្នាំ)

ដងយុថ្កាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយការអនុញ្ញាតដូចខាងក្រោ៖


  • ប្រព័ន្ធដបទឹកថ្នាំយុថ្កាដែលផ្សំបញ្ចូលគ្នា W-VD ជម្រើសទី 8 ៖ ETA-06/0074

  • ប្រព័ន្ធចាក់់បញ្ចូល BETON-MULTI WIT-UH 300 ជម្រើសទី 1 ៖ ETA-17/0127

  • ប្រព័ន្ធចាក់បញ្ចូល ALLROUNDER WIT-VM 250 ជម្រើសទី 1 ៖ ETA-12/0164

  • ប្រព័ន្ធចាក់បញ្ចូល WIT-Nordic ជម្រើសទី 1 ៖ ETA-12/0164

  • ប្រព័ន្ធចាក់បញ្ចូល WIT-PE 500 ជម្រើសទី 1 ៖ ETA-09/0040

  • ប្រព័ន្ធចាក់បញ្ចូល BASIC WIT-PM 200 ជម្រើសទី 7 ៖ ETA-12/0569