សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ORSY® រីវេ គ្រាប់កិបក្បាលកូនិចតូច ឈុត​ 100 គ្រាប់

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ORSY® រីវេ គ្រាប់កិបក្បាលកូនិចតូច ឈុត​ 100 គ្រាប់

ដែកស្រោបដោយស័ង្កសី ខ្ចៅពណ៌ខៀវ (A2B) 506 គ្រាប់

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ឈុតមាន 506 គ្រាប់ចំណុះ៖


 • កាំភ្លើងបាញ់គ្រាប់កិប ចំនួន 1

 • គ្រាប់កិប M3 100 គ្រាប់

 • គ្រាប់កិប M4 100 គ្រាប់

 • គ្រាប់កិប M5 100 គ្រាប់

 • គ្រាប់កិប M6 100 គ្រាប់

 • គ្រាប់កិប M8 100 គ្រាប់

 • ប្រដាប់បាញ់គ្រាប់កិប M3 ចំនួន 1

 • ប្រដាប់បាញ់គ្រាប់កិប M4 ចំនួន 1

 • ប្រដាប់បាញ់គ្រាប់កិប M5 ចំនួន 1

 • ប្រដាប់បាញ់គ្រាប់កិប M6 ចំនួន 1

 • ប្រដាប់បាញ់គ្រាប់កិប M8 ចំនួន 1