សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner - 1
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner - 2
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner - 3
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner - 4
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner - 5
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner - 6
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner - 7
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner - 8
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner - 9
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner - 10
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner - 11
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner - 12
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner - 13

ជ្រើសរើសអត្ថបទនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិត រូបភាពនិងឯកសារជាច្រើនទៀត។

ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner

Handy and ergonomic universal vacuum with L-certification and semi-automatic filter cleaning

អានការពិពណ៌នាអត្ថបទ

កំណែទម្រង់ 1 អាចប្រើប្រាស់បាន

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

កំណែ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សេវាបំរើអតិថិជន: 023 885171

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល